בחרו טווח המכנה
המכנה הנמוך ביותר


המכנה הגדול ביותר
בחרו מספר תרגילים
בחרו תרגילים לפי צורת פירוק הטרינום
חיבור שברים, סכום קטן מ1
חיבור שברים עם סכום גדול מ1
חיבור שברים
חיסור שברים מחוסר קטן מ1
חיסור שברים מחוסר גדול מ1
אפשרויות התאמה נוספות
סמנו לסדר תרגילים אקראי
סמנו להצגת תשובות סופיות
הצגת כותרת שם/מורה/כיתה
כותרות מותאמות אישית
הקלידו כותרת ראשית


הקלידו כותרת משנית


הקלידו הוראות


______________:כיתה ______________:מורה ______________:שם
כותרת ראשית
כותרת משנית
פתרונות