בחרו טווח המכנה
המכנה הנמוך ביותר


המכנה הגדול ביותר
בחרו מספר תרגילים
בחרו את סוגי התרגילים בדף
צביעת שבר יחיד
צביעת סכום שני שברים
צביעת חיסור שני שברים
אפשרויות התאמה נוספות
סמנו לסדר תרגילים אקראי
הצגת כותרת שם/מורה/כיתה
כותרות מותאמות אישית
הקלידו כותרת ראשית


הקלידו כותרת משנית


הקלידו הוראות


______________:כיתה ______________:מורה ______________:שם
כותרת ראשית
כותרת משנית