הרכיבו את התרגיל
= ?
?

מציאת המכנה המשותף הנמוך ביותר

בשלב הראשון נמצא את המכנה המשותף הנמוך ביותר
:של המכנים 5 ו 7 הוא
המכנה המשותף הנמוך ביותר הוא 35 

הרחבת השברים מכנה זהה

נכפיל את המונה והמכנה של כל אחד מהשברים כדי להגיע למכנים שווים
( 3 5 7 7 ) + ( 3 7 5 5 )

הרחבת השברים

נכפיל את המונה והמכנה של כל אחד מהשברים כדי להגיע למכנים שווים
21 35 + 15 35

חיבור השברים

נחבר את שני המונים
21 + 15 35 = 36 35

בדיקת צמצום

אין מספר המחלק את המונה והמכנה ללא שארית, לכן השבר
36 35 אינו ניתן לצימצום

מעבר משבר מדומה לשבר מעורב

ניתן לעבור משבר מדומה לשבר מעורב 36 35 = ( 1 35 ) + 1 35 = 1 1 35 פתרון מלא 3 5 + 3 7 = 36 35 = 1 1 35