בחרו טווח מספרים לתרגול
המספר הקטן ביותר


המספר הגדול ביותר
בחרו מספר תרגילים
סוגי תרגילים
תרגילי חיסור מהסוג ?=8-8
תרגילי חיסור מהסוג 21=__-35
תרגילי חיסור מהסוג 45=31-__
תרגילי חיסור מהסוג 23 = ___-___
אפשרויות התאמה נוספות
סמנו להצגת תשובות סופיות
הצגת כותרת שם/מורה/כיתה
כותרות מותאמות אישית
הקלידו כותרת ראשית


הקלידו כותרת משנית


הקלידו הוראות


______________:כיתה ______________:מורה ______________:שם
כותרת ראשית
כותרת משנית
פתרונות