בחרו מספרים לתרגול
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
סוגי תרגילים
תרגילי כפל מהסוג (?=8x8)
תרגילי כפל מהסוג (64=__8x)
תרגילי חילוק מהסוג (?=64:8)
תרגילי חילוק מהסוג 8=__:64
תרגילי כפל מהסוג 64 = __*___
האם להציג תשובות סופיות
סמנו להצגת תשובות סופיות
כותרות מותאמות אישית
הקלידו כותרת ראשית


הקלידו כותרת משנית


הקלידו הוראות


כותרת ראשית
כותרת משנית