בחרו סוגי תרגילים
חיבור
חיסור
חיבור וחיסור משולב
כפל
חילוק
מספר איברים בתרגיל
מספר איברים מינימלי

מספר איברים מקסימלי
האם לכלול סוגריים?
סמנו לתרגילים עם סוגריים
האם להציג תשובות סופיות
סמנו להצגת תשובות סופיות
כותרות מותאמות אישית
הקלידו כותרת ראשית


הקלידו כותרת משנית


הקלידו הוראות


______________:כיתה ______________:מורה ______________:שם
כותרת ראשית
כותרת משנית