בחרו טווח מספרים לתרגול
המספר הקטן ביותר


המספר הגדול ביותר


תוצאה מקסימלית


בחרו מספר תרגילים
סוגי תרגילים
תרגילי חיבור מהסוג ?=8+8
תרגילי חיבור מהסוג 64=__+18
תרגילי חיבור מהסוג 45=31+__
תרגילי חיבור מהסוג 37 = ___+___
אפשרויות התאמה נוספות
סמנו להצגת תשובות סופיות
הצגת כותרת שם/מורה/כיתה
כותרות מותאמות אישית
הקלידו כותרת ראשית


הקלידו כותרת משנית


הקלידו הוראות


______________:כיתה ______________:מורה ______________:שם
כותרת ראשית
כותרת משנית